Zinību diena.

Ir aizgājusi vasara ar sauli un ar vēju,

                      Klāt ir atkal septembris

                      Ar jaunu zināšanu pūru.

 

    Šogad jauno mācību gadu uzsākām 3. septembrī. Mūzikai skanot, skolas zālē 9.klases skolēni ieveda astoņus pirmklasniekus, kurus mācīs un audzinās skolotāja Ņina Ozoliņa. ,,Pirmīšiem” uzmanība īpaša- sveicieni un dāvanas no bērnudārza draugiem, no jaunajiem skolasbiedriem. Uzņemot pirmklasniekus skolas saimē, direktore dāvināja pirmo mācību grāmatu-ābeci. Vērtīgu dāvanu pasniedza pagasta pārvaldes vadītāja, dāvinot katram svarīgu dokumentu mapi un visiem kopā- noderīgas lietas ikdienas darbā.

      Sveicot visus zinību dienā, direktore iepazīstināja klātesošos ar klašu audzinātājiem. 2.klasi mācīs un audzinās skolotāja Iveta Kaire, 3.klasi un 7.audzinās sk. Dzintra Smirnova. 4.un 5.,klases audzinātājs būs sk.Andris Kupčs, 6.klases- sk. Rita Rozentāle, 8.klases audzinātāja- sk.Valentīna Anspoka un 9.klases audzinātāja-sk.Sandra Liepiņa.

      Pēc svinīgā pasākuma skolēni kopā ar klašu audzinātājiem devās uz savu pirmo klases stundu. Savukārt skolas direktore Aldona Gudrīte vecākus iepazīstināja ar dažādām skolas dzīves aktualitātēm.