Karjera

 

Mācību gads neatlaidīgi tuvojas beigām. 9. klases skolēniem šobrīd ir nopietni jādomā par savu tālāko karjeras izglītību. Profesijas izvēle ir sarežģīts un ilgstošs process, kura laikā svarīgi ir iepazīt, izprast un  kritiski izvērtēt gan sevi, gan profesiju pasauli un izglītības iespējas dažādās profesijās, gan patreizējo un prognozējamo situāciju darba tirgū.

Jo vairāk skolēni zinās un būs informēti par šiem jautājumiem, jo mazāka būs iespēja kļūdīties, izdarot izvēli par labu kādai no profesionālās darbības jomām.

Ko izvēlēties - vidusskolu vai arodskolu?

Lai 9.skolēniem vieglāk būtu rast atbildi uz jautājmu, skolā viesojās Ļaudonas vidusskolas un Smiltenes tehnikuma pārstāvji.

Pēc sarunām viesi atgādināja jautājumus, uz kuriem skolēniem vajag rast atbildes:

- kāds es esmu?

- manas intereses;

- manas dzīves un darba vērtības;

- mans veselības stāvoklis;

- mana rakstura un temperamenta īpatnības;

- manas zināšanas;

- manas sekmes;

- manas materiālās iespējas u.c.