Kombinētā olimpiāde

 

Kā katru gadu arī šogad Mārcienas pamatskolā tika rīkota skolas mācību olimpiāde.  Olimpiāde notika 1. aprīlī. Atšķirībā no citiem mācību gadiem, šogad tā tika veidota kā  kombinētā olimpiāde.

Šajā olimpiādē 1. - 9.klašu skolēniem bija iespēja parādīt savas zināšanas, prasmes un iemaņas latviešu valodā, matemātikā, dabaszinībās un sociālajās zinībās. Uzdevumus sagatavoja priekšmetu skolotāji, akcentējot skolēnu zināšanu pielietojumu  radošo uzdevumu izpildē, kopsakarību saskatīšanā, analizēšanā un secinājumu izdarīšanā. Skolēni darbu rakstīja 80 minūtes. Starpbrīdī skolēni saņēma "salduma enerģijas lādiņu".

 

Diplomus par augstāko iegūto punktu skaitu katrā klasē ieguva:

1. kl.  - Jūlija Karezina

2. kl. - Markuss Avotiņš

3. kl. - Sindija Ulase

4. kl. - Samanta Bobko

5. kl. - Adrija Kaire

6. kl. - Linda Baranova

9. kl. - Edgars Mihovs

                                                                        A. Gudrīte