Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi

 

Ik gadu pavasarī, kad pieneņu zelts grezno pļavas un ābeļziedu baltums priecē acis un sirdi, skolotāju aicināti un mudināti, skolasbērni steidz apceļot Latviju. Tiek baudīts dabas skaistums, uzzināts daudz jauna par savas zemes vēsturi un cilvēkiem, tiek dziļāk izjusts un saprasts, un iemīlēts. Šajā pavasarī, pateicoties Monreālas Latviešu sabiedriskā centra atbalstam un Vītolu fondam tika organizēts ekskursiju projekts „Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi”.

  

Konkursa mērķis - attīstīt skolēnu interesi par Latvijas vēsturi dažādos laika periodos un dažādos novados. Uzvarētājiem tiek dāvāta iespēja organizēt izzinošas un pētnieciskas ekskursijas uz dažādiem Latvijas muzejiem, vēstures un kultūras pieminekļiem, kā arī ar vēsturiskiem notikumiem un vēsturiskām personībām saistītām vietām, izzināt Latvijas vēsturi un veidot izpratni par Latvijas vēsturi kā interesantu un vajadzīgu mācību priekšmetu.

 

Pateicoties mūsu skolas skolotājai Ivetai Kairei, Mārcienas pamatskola iekļuva uzvarētāju sarakstā. Maija nogalē pulcējāmies pie Mārcienas dzelzceļa stacijas,represēto piemiņas vietā, vēlreiz atcerējāmies baisos 1941. un 1945. gada notikumus. Ar vilcienu aizceļojām līdz Madonai, nolikām ziedus pie komunistiskā terora upuru piemiņas akmens.

 

 Projekta ,,Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi” turpinājums mūs, Mārcienas pamatskolas un Bērzaunes pamatskolas skolēnus un skolotājus aizveda uz Varakļānu pili, kurā mūs sagaidīja muižniece un ,,skumjā princese”, kura skolēniem pasākuma gaitā bija jāiepriecina, kas mums arī izdevās. Kopā ar abām dāmām izstaigājām pili, klausījāmies stāstus, piedalījāmies dažādās piedāvātajās aktivitātēs.

 

Nākamā projekta apskates vieta- Viļānu novadpētniecības muzejs.

Sākumā muzeja vadītājas stāstījums un iepazīstināšana ar muzeja ekspozīciju. Turpinājumā - tikšanās ar divām izzūtījumā pabijušām sievietēm. Lai arī bērniem grūti un neizprotami iztēloties baigo gadu šausmas, emocijām bagātais atmiņu stāsts uzrunāja. Bija arī jautājumi: kāpēc?, kā?, par ko? Viļānos apmeklējām arī Lielā Tēvijas kara upuru piemiņas vietu.

   

Trešā pieturas vieta- Rēzekne, Latgales Kultūrvēstures muzejs. Atzīmējot 75. gadadienu kopš pirmā traģiskā izsūtījuma nezināmā virzienā, muzejā izveidota plaša ekspozīcija, ar kuru arī iepazināmies. Skolēniem tika  dota iespēja arī pašiem iejusties to bērnu lomā, kuri tika ,,iemesti” svešā, nezināmā vidē. Lai arī tā bija spēle, daži aizdomājās, cik tas grūti , pat neiespējami.

 

Saules dāsnajā dienā, atgriežoties mājās, bijām, protams, piekusuši, bet mēs- skolotāji ceram, ka pateicoties šāda fonda iespējai, varējām apceļot trīs Latvijas  ievērojamās vietas, iepazīties ar kultūrvēsturiskajām vietām, vēlreiz padomāt par mūsu tautas drūmajām dienām pirms 75gadiem.