Vardarbība

 

 

2. semestra sākumā pie mums skolā viesojās policijas pārstāvji I. Vāvere un G. Kušķis.

Policijas pārstāvjus aicinājām uz skolu, lai pārrunātu jautājumus, kas ir ļoti aktuāli valstī un arī mūsu skolā. Runa ir par emocionālo un fizisko vardarbību.

I. Vāvere pastāstīja un izskaidroja, kā izpaužas vardarbība pret saviem draugiem, skolas biedriem ikdienā un interneta vidē, kā rīkoties attiecīgos gadījumos, kā un kur meklēt palīdzību.

G. Kušķis atgādināja par skolas iekšējo kārtības noteikumu ievērošanu.

To, ka skolēniem šie jautājumi ir aktuāli, liecināja tas, ka tika uzdoti daudz jautājumi, uz kuriem tika saņemtas atbildes.

 

Kādēļ bērni kļūst vardarbīgi?

Pēc psihologa Andra Veselovska novērojumiem, bērns kļūst vardarbīgs, ja viņu mājās sit vai pazemo. Bērns jūtas slikti, un, lai justos labāk, viņš pats sit un pazemo vājākos, tādā veidā kļūstot varens un ietekmīgs. Aizrādījumi nelīdz, jo tie nav loģiski – kā var būt, ka sist ir slikti, ja vecāki mājās viņu sit, per vai iepļaukā.

Otrs variants ir, kad bērnam netiek nospraustas stingras robežas, un viņš nesaprot, ka agresiju jāsavalda. Spriedzes brīdī viņš agresiju vienkārši izlādē uz citiem. Tādā gadījumā bērnam jānosprauž normāli, saprātīgi ierobežojumi un disciplīna.

Vēl viens variants ir agresīva uzvedības modeļa kopēšana no ģimenes un citiem, tanī skaitā arī no filmu, datorspēļu un pat multfilmu tēliem.  Šinī gadījumā risinājums ir bērna aizraušana ar citām nodarbībām – sportu, dejām, mūziku, utml.

 

  A. Gudrīte