Drošības diena

 

Vasara izskanējusi. Ir sācies jaunais mācību gads. Šo mācību gadu Mārcienas sākumskolā sākām ar to, ka 2. septembrī rīkojām "Drošības dienu" ar devīzi - Zinošs un drošs. Tās mērķis - veidot izpratni par drošības jautājumu apguves nepieciešamību un ievērošanu ikdienā savas un citu drošības un veselības saglabāšanā.

No rīta skolēni iepazinās ar skolas iekšējās kārtības noteikumiem, evakuācijas plānu, pārrunāja kā rīkoties ekstremālās situācijās. Vēlāk skolā ieradās VUGD Madonas nodaļas inspektors A. Šmugais. Pēc mākslīgi radītiem dūmiem, atskanēja ugunsdzēsības trauksme. Skolēni, pedagogi, tehniskais personāls savas teorētiskās zināšanas varēja pārbaudīt praktiski kā rīkoties trauksmes gadījumā.

Drošības riski ir vienādi visur – gan skolā, sporta laukumā, mājās.

Bērni ir mūsu lielākā vērtība, tomēr, kā liecina statistikas dati, Latvijā ir augsts
bērnu traumatisma līmenis.

Aicinu visus pieaugušos ik pa laikam kopā ar saviem bērniem atkārtot gan drošības noteikumus mājās, skolā, uz ūdens, gan uz ceļiem. Uzsākot skolas gaitas, kopā ar  savu bērnu iziet maršrutu no mājas līdz skolai, atgādinot par drošību uz ielas. Atgādiniet, lai bērns vienmēr iet vienu un to pašu ceļu uz skolu un atpakaļ.

Pārrunājiet  arī gadījumus, ja bērns vēlas pēc mācību stundām doties pie drauga pavadīt savu brīvo laiku, kā arī atgādiniet, lai vienmēr paziņo, kur un ar ko kopā dodas no skolas.

Lai mums veiksmīgs, drošs 2016./2017. mācību gads!

Aldona Gudrīte