Gudrais palīgs pirmsskolā

 

Trešdien, 22. februārī, Mārcienas pirmsskolas grupā valdīja neparasta rosība, jo pie mums uz pieredzes apmaiņu ierādās 15 Madonas novada pirmsskolas izglītības skolotāji, metodiķi. Metodiskās dienas tēma - „Gudrais palīgs pirmsskolā” .
Katrā iestādē strādā radoši pedagogi, bet metodiskās dienas ir iespēja klātienē pavērot, kā strādā kolēģi citās pirmsskolas iestādēs, gūstot jaunas pedagoģiskās atziņas vai atsvaidzinot atmiņā kādu piemirstu metodi. Ja citkārt mēs devāmies pieredzē pie citiem, tad šoreiz ciemiņus uzņemt bija mūsu kārta.
Dienas gaitā ciemiņi iepazinās ar mūsu pirmsskolas iestādes telpām, direktores Aldonas prezentāciju par darbu šajā mācību gadā. Metodiskās dienas turpinājumā – skolotāja Sandra dalījās pieredzē par E-klases iespēju izmantošanu pirmsskolā (E-klasi pirmsskolā Madonas novadā izmanto tikai divas pirmsskolas - Mārcienas un Degumnieku). Tālāk sekoja pirmsskolas skolotāju - Brigitas, Sandras, Aldonas un manas prezentācijas „Mācību metodes, paņēmieni par informācijas tehnoloģiju iespēju izmantošanu mūsdienīgā mācību procesā".
Es domāju, ka šādi pasākumi ir vērtīgi un noderīgi. Tie liek izvērtēt kvalitatīvākos un optimālākos darba paņēmienus pedagoģiskā procesa organizēšanā un aprobēt labāko.
Mūsu radošajai iztēlei vajadzīgs kāds punkts. Jaunas idejas nerodas no nekā. Bez iedvesmas mūsu dvēseles spēki iemieg. Tie ir kā iekurs mūsos, kas gaida dzirksteli. Mēs ceram, ka pieredzes apmaiņas rezultātā ir radies impulss jaunām idejām. Par to liek domāt sirsnīgie pateicības vārdi un vēlējumi.
Lai ikdienā noder gūtā pieredze, jaunās atziņas un atmiņā paliek spilgtākie iespaidi!
 

Inta Garance