Vecāku skoliņa

 

13. aprīlī pirmsskolā notika pavasara Vecāku skoliņa.

Šoreiz skolas direktore Aldona vecākus iepazīstināja ar anketas apkopojumu par IT tehnoloģiju izmantošanu pirmsskolas vecuma bērniem ģimenē.

Attīstoties tehnoloģijām pieaug tendence aizvien jaunāka vecuma bērniem kļūt atkarīgiem no telefoniem, planšetēm, datoriem.

Kopīgi dalījāmies pieredzē, izvērtējām dažādas situācijas.

Pēc diskusijām, skolotāja Sandra aicināja vecākus uz radošo darbnīcu, izveidot didaktiskos materiālus valodai un matemātikai.

Paldies vecākiem par dalību!

Sandra Zavale