Pulciņi

 

SKOLOTĀJS

PULCIŅŠ

R.Rozentāle - Bogdanova Jaunais zinātniskais pētnieks
A. Kupčs Sporta pulciņš
S. Zavale Mazpulki
I. Kaire Teātra pulciņš
I. Kaire Jaunie žurnālisti
A. Gudrīte Folkloras kopa "Marksnīte"