2016./2017. mācību gads

 

 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 729
Rīgā 2015. gada 15. decembrī (prot. Nr. 67 22. §)

 

Noteikumi par 2016./2017. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku

1. Mācību gads sākas 2016. gada 1. septembrī.

2. 1. – 6. klases izglītojamiem mācību gads beidzas 2017. gada 31. maijā.

3. Mācību gadu veido divi semestri:

   - pirmais semestris ilgst no 2016. gada 1. septembra līdz 2016. gada 21. decembrim;

   - otrais semestris ilgst no 2017. gada 5. janvāra līdz 2017. gada 31. maijam;

4. Mācību gadā izglītojamiem ir šādas brīvdienas:

   rudens brīvdienas – no 2016. gada 24. oktobra līdz 2016. gada 28. oktobrim;

   ziemas brīvdienas – no 2016. gada 22. decembra līdz 2017. gada 4. janvārim;

   pavasara brīvdienas – no 2017. gada 13. marta līdz 2017. gada 17. martam;

   vasaras brīvdienas – no 2017. gada 1. jūnija līdz 2017. gada 31. augustam.

5. Izglītības iestāde patstāvīgi pieņem lēmumu par vienu nedēļu ilgām papildu brīvdienām 1. klases izglītojamiem. Papildu brīvdienas organizē otrajā semestrī.