Pirmsskola

 

Dienas kārtība

Mārcienas 
Pirmsskolas izglītības iestādes
IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

Pirmsskolas grupas prioritātes

 

Pirmsskolas izglītības grupu nodarbību grafiks

 

Izlaidums

Ekskursija uz Ļaudonu

Galdautu svētki

Baltā stunda PIG

Lieldienas

Gudrais palīgs pirmsskolā

Vecāku ziemas skoliņa

Vecāku skoliņa

Ceļojums uz PIG

Meteņdiena pirmsskolā

Cūkmena detektīvi

Rūķu nodarbība