Mārcienas sākumskolas skolotāji

 

1.

Ina Jaundāldere

2.

Dzintra Smirnova

3.

Ņina Ozoliņa

4.

Iveta Kaire

5.

Andris Kupčs

6.

Rita Avotiņa

7.

Valentīna Anspoka

8.

Rita Bogdanova - Rozentāle

9.

Uldis Liniņš

Pirmsskolas izglītības grupu skolotāji

10.

Brigita Baļsa

11.

Sandra Zavale