Mārcienas sākumskolas skolotāji

 

1.

Aldona Gudrīte

2.

Dzintra Smirnova

3.

Ņina Ozoliņa

4.

Iveta Kaire

5.

Andris Kupčs

6.

Anna Ramane

7.

Valentīna Anspoka

8.

Rita Bogdanova - Rozentāle

9.

Uldis Liniņš

Pirmsskolas izglītības grupu skolotāji

10.

Inta Garance

11.

Brigita Baļsa

12.

Sandra Zavale

Logopēde

15.

Maija Rukmane