Tehniskie darbinieki

 

1.

S. Miša

dir. vietn. saimn. darbā

2.

R. Mazkalniņa

skolotāja palīgs

3.

S. Bedeice

skolotāja palīgs

4.

S. Beiša

apkopēja

5.

T. Knipa

apkopēja

6.

A. Zaicevs

strādnieks

7.

Z. Buzina

lietvede

8.

E. Meža - Eriņa

medmāsa

9.

A. Mazkalniņš

sētnieks